måndag 19 augusti 2013

Skapa bokningssystem och webbaserade applikationer

Jag har i diverse projekt och uppdrag utvecklat workflow-motorer och applikationsbyggare av alla dess slag. Vanliga tillvägagångssätt för att bygga dessa typer av system är att använda sig av "visuella programmeringsspråk" som t.ex. BPMN. Med sådana visuella notationsspråk kan man utveckla applikationer  utan programmering genom att definiera flöden och formulär .

BPML in action


Min egen erfarenhet av att ha utvecklat och jobbat med dessa typer av system är de är intressanta på en konceptuell nivå men ofta ter de sig mer akademiska än praktiska. Problemet är att systemen fokuserar för mycket på sekvenser av exekveringar i ett flöde och desto mindre på själva datat. I webbapplikationer är det ofta själva datat samt dess input och output som är det viktigaste.

Min senast lanserade produkt FormNode en ny webbaserad tjänst för bygga applikationer och skapa formulär. Tjänsten är ett mer agilt och pragmatiskt alternativ för utveckling av webbaserade applikationer utan programmering.FormNode passar för de flesta typer av webbaserade applikationer där data och dess input/output är i centrum tex:

  • Bokningsformulär
  • CRM-system
  • Ärendehantering
  • Administrations-backend 
  • Och många fler


Data är kung

I FormNode är data i fokus. Du börjar bygga din applikation genom att skapa en objektmodell. Denna beskriver hur datat i din applikation ska se ut och hänga ihop.Formulär och listor 

Efter du har skapat objektmodellen så skapar du webbformulär och listor och kopplar till dessa. Formulär används för att redigera/visualisera data och filtrerade datamänger kan visas som listor för att ge överblick av datat.
I FormNode behövs ingen programmering. Du kan med drag & drop skapa formulär och designa applikationens grafiska profil.
Det finns en rad andra funktioner i FormNode som jag planerar att gå igenom vid ett senare tillfälle:

  • Med FormNodes bokningskomponent kan du bygga ditt eget bokningssystem med kalendrar och resurser. 
  • Exportera objektdata till Excel med ett klick.
  • För enklare datainsamlingsbehov kan du skapa formulär istället för applikationer. Med formulär kan du fokusera på själva formulärdesignen och behöver inte arbeta med objektmodellen.
  • Obegränsat antal administratörer
Testa själv vad du kan bygga med FormNode. Registrera ett konto och använd tjänsten gratis i 30 dagar helt utan förpliktelser.KUNDIQ Support KUNDIQ Support